Het team van DAL Advies heeft jarenlange ervaring met belastingzaken en juridische dienstverlening. Wij volgen de fiscale ontwikkelingen op de voet en zorgen dat u daarvan op de hoogte blijft. Ook de wet- en regelgeving nemen wij daarbij in acht. In onze advisering combineren wij het fiscaal en juridisch aspect om tot een gedegen advies of actie te komen.

Fiscaal advies

Alsof de belastingwetgeving nog niet moeilijk genoeg is, blijft deze ook nog constant veranderen. Daardoor is het voor u als ondernemer lastig om op de hoogte te blijven van alle regels.  Wanneer u DAL Advies inschakelt, zullen wij u adviseren. Hierbij is het ons doel voor u een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen en om u zoveel als mogelijk te ontlasten.

<p>DAL Advies helpt starters en ondernemers</p>

Juridisch advies

Als ondernemer krijgt  u wel eens te maken met juridische kwesties. Wanneer u bijvoorbeeld een herstructurering wilt doorvoeren, of wanneer u een procedure moet voeren met medewerkers, leveranciers of cliënten. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

<p>Fiscaal en Juridisch advies van DAL Advies</p>
© 2024
Created by